Afgørelse

Sagsnummer
18/06585

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 11

Diskotek frifundet for at rette reklamer med alkohol mod unge

Et diskotek blev i landsretten frifundet for at have omtalt alkohol i reklamer på Facebook rettet mod unge. Diskoteket oplyste i landsretten, at diskoteket havde et aldersfilter på sin Facebook-side, så unge under 18 år ikke kunne tilgå Facebook-siden.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte et diskotek for i 21 Facebook-opslag, der henvendte sig til unge under 18 år med invitationer til diskoteksaftener, at omtale alkohol. Det skete blandt andet ved, at der stod ”16+” i opslagene. Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at opslagene også var målrettet de 16-17-årige.

I byretten var virksomheden blevet idømt en bøde på 75.000.

I landsretten forklarede ejeren af diskoteket, at der var adgang for 16-17-årige til arrangementerne, men at de ikke kunne se opslagene med invitationerne på Facebook, da diskoteket havde valgt en aldersbegrænsning på 18 år på sin Facebook-side. Ifølge ejeren var markeringen ”16+” i annoncerne ment som en oplysning til gæster over 18 år om, at der også kunne være gæster på 16-17 år til stede ved arrangementerne.

Landsretten valgte at lægge direktørens forklaring i landsretten til grund og frifandt derfor selskabet.

Landsretten henviste til lovforarbejderne til markedsføringsloven, hvor der står:

”Hvis brugerne skal oplyse deres alder ved oprettelsen af en profil på det sociale medie, og det sociale medie på denne baggrund giver de erhvervsdrivende adgang til at vælge en aldersbegrænsning, når de opretter en side, må den erhvervsdrivende som udgangspunkt kunne gå ud fra, at brugerne giver korrekt information om deres alder.”