Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-1101/5-5

Lovgivning

  • 1

Markedsføring over for børn og unge på internettet

De nordiske Forbrugerombudsmænd afholdt i sommeren 2003 en fælles Sweep-Day, der havde til formål at kortlægge markedsføring over for børn og unge på internettet med hensyn til registrering af personoplysninger og skjult reklame. Erfaringerne fra sweepen kan læses i en rapport.

De nordiske Forbrugerombudsmænd afholdt i sommeren 2003 en fælles Sweep-Day, der havde til formål at kortlægge markedsføring over for børn og unge på internettet med hensyn til registrering af personoplysninger og skjult reklame.

Adgang til spil, chat og konkurrencer er ofte belønningen til børn og unge, som giver personoplysninger fra sig, når de besøger hjemmesider på internettet.

Rapporten viser også, at mange nordiske hjemmesider blander reklame, underholdning og redaktionelt stof sammen, der gør det svært for børn og unge at identificere en reklame.

Børn og unge er nemme at påvirke. De savner erfaring og kritisk sans. Derfor er det som udgangspunkt i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §1, når erhvervsdrivende opfordrer mindreårige til at give personoplysninger. De vil ikke altid være klar over konsekvenserne, når de giver oplysningerne.

Det er også i strid med god markedsføringsskik, når erhvervsdrivende på hjemmesider for børn og unge sammenblander reklame og underholdning. De unge vil ofte ikke kunne identificere reklamen, der er blandet sammen med leg og spil. (2003-1101/5-5)

Forbrugerombudsmandens vejledning børn, unge og markedsføring

ICC's Internationale Kodeks for reklame og markedskommunikation artikel 18 (link udgået, nyudgivet kodeks findes her)

Fra Forbrugerjura 2003