Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/05127

Lovgivning

  • 1
  • 8

Tilbød elever gratis skirejser for salgsarbejde

Brug af børn og unge til vennehvervning ved salg af skirejser anset som urimelig fremgangsmåde i strid med markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på en artikel på DR’s hjemmeside, der omhandlede rejseselskabers brug af børn og unge til at sælge skirejser til deres skolekammerater på gymnasier og handelsskoler.

På denne baggrund skrev Forbrugerombudsmanden et brev til brancheorganisationerne Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsearrangører i Danmark. Heri bad Forbrugerombudsmanden dem om på deres medlemmers vegne at bekræfte, at deres medlemmer ikke benytter, eller ikke længere vil benytte sig af vennehvervning blandt unge under 18 år i markedsføringen.

Endvidere skrev Forbrugerombudsmanden til et rejseselskab, der som det eneste selskab konkret havde udtalt sig i artiklen.

Hos rejseselskabet var det muligt for elevrepræsentanter at blive belønnet med en gratis rejse, hvis de kunne få et vist antal af deres skolekammerater med på turen.

Forbrugerombudsmanden skrev til rejseselskabet, at den anførte markedsføringsform ville kunne blive anset for at være i strid med markedsføringslovens § 1 om god skik og § 8, stk. 1, da markedsføringen var rettet mod børn og unge.

Rejseselskabet afgav et tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om ikke fremover at benytte elever på skoler/gymnasier i markedsføringen af selskabets rejser, herunder tildele dem gratis skirejser som belønning for salgsarbejde eller andre former for vennehvervning.

Det følger af Forbrugerombudsmandens vejledning, ”Børn, unge og markedsføring”, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må benytte børn og unge i salgs- og markedsføringsøjemed, herunder som salgskanal fx ved brug af børn og unge til vennehvervning. Der kan nemlig være tale om en urimelig fremgangsmåde, som bygger på at udnytte børn og unges godtroenhed og loyalitet.