Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/04672

Lovgivning

  • 4
  • 8

Markedsføring af festival rettet mod børn og unge på YouTube

En virksomhed kunne markedsføre en festival rettet mod børn og unge på YouTube, hvis YouTube-videoerne blev markeret som reklame på et banner i selve videoen (under introduktionen) ved en permanent tekst under videoen, og ved at de medvirkende i videoerne startede med at sige, at videoen var betalt af den pågældende virksomhed.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om deres reklameidentifikation var tilstrækkelig til at de lovligt kunne markedsføre en festival rettet mod børn og unge på YouTube.

Virksomheden oplyste, at de ville mærke videoerne på følgende måde:

•    Det ville fremgå af et banner i videoen (under introduktionen), at den er betalt af virksomheden

•    Det ville fremgå af en permanent tekst under videoen, at den var betalt af virksomheden

•    Youtuberne ville indlede videoerne med at sige, at den var betalt af virksomheden

På baggrund af den præcise udformning af banneret, ordlyden af youtubernes introduktion, samt at det ville fremgå klart og tydeligt af den permanente tekst under videoerne, at det var virksomheden, som havde betalt for videoerne, var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at de børn og unge, som så videoerne, ville være klar over, at der var tale om reklame på baggrund af ovenstående. Det var derfor ikke en overtrædelse af markedsføringslovens § 4 og § 8, stk. 1.

Endelig spurgte virksomheden, om Forbrugerombudsmandens gode råd til bloggere også fandt anvendelse for bloggere, som er en del af et kommercielt fællesskab. Forbrugerombudsmandens oplyste, at de gode råd til bloggere er ment som en hjælpende hånd til de bloggere, der ønsker at være på den sikre side og overholde markedsføringslovens § 4, og at de gode råd derfor også kan anvendes af bloggere, som er en del af et kommercielt fællesskab.
Hvis det er tydeligt, at en blog alene er kommerciel, vil identifikationskravet i markedsføringslovens § 4 dog kunne være opfyldt uden udtrykkelige oplysninger om, at det er reklame.