Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1994-629/5-25

Lovgivning

  • 1

Reklamebreve til børn i anledning af mors dag

En 13-årig modtog et brev med tilbud og gaveidéer fra en forretning i anledning af mors dag. Forbrugerombudsmanden fandt, at fremgangsmåden var i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

En forbrugerrådgivning rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden om en forretnings udsendelse af breve til bl.a. en 13-års dreng i anledning af mors dag. Forretningen oplyste, at man kunne byde på en masse gaveidéer til små priser.

Forbrugerombudsmanden henledte forretningens opmærksomhed på kodeks for reklamepraksis, der i artikel 13, stk. 1, fastsætter følgende: "Reklamer må ikke udnytte børns naturlige godtroenhed eller unge menneskers mangel på erfaring, og den må ikke misbruge deres loyalitetsfølelse".

Forbrugerombudsmanden anså den anvendte fremgangsmåde for en overtrædelse af denne kodeks og fandt på den baggrund, at der var handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1. (1994-619/5-25). Juridisk Årbog 41-46