Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-11130/5-8

Lovgivning

  • 1
  • 6

Navne og adresser på kommende konfirmander

En tøjforretning opfordrede børn og unge til at oplyse navne og adresser på kammerater og venner, der snart skulle konfirmeres. Oplysningerne blev brugt til at sende personligt adresserede reklamebreve ud til de unge. Forbrugerombudsmanden fandt, at forretningens fremgangsmåde var i strid med god markedsføringsskik.

En tøjforretning opfordrede børn og unge til at oplyse navne og adresser på kammerater, venner og andre, der snart skulle konfirmeres. De unge fik en T-shirt som tak for hjælpen. Forretningen brugte oplysningerne til at sende personligt adresserede reklamebreve til de unge med tilbud på konfirmationstøj.

Forbrugerombudsmanden fandt, at det var i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, at opfordre børn og unge til at oplyse navne og adresser på kammerater, venner, familie og andre med henblik på at sende markedsføringsmateriale og at sende personligt adresserede reklamebreve til børn og unge, medmindre forældrene har givet samtykke til det, eller hvis det er en nødvendig eller naturlig følge af et kontraktforhold, og da under iagttagelse af markedsføringslovens § 6a, stk.3 [nu § 6, stk. 3]. (2003-11130/5-8)

Forbrugerombudsmandens vejledning børn, unge og markedsføring

ICC's Kodeks for reklame og markedskommunikation artikel 18

Fra Forbrugerjura 2003