Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • 1
  • 8

Netstationen "højhuset" retter ind

En hjemmeside for unge med bl.a. et chatrum, var samtidig et avanceret reklameunivers, hvor virksomheder kunne købe sig ind og være en del af chatten i form af reklamer. Forbrugerombudsmandens udtalte, at denne sammenblanding af chat, leg og markedsføring efter hans opfattelse var i strid med god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden har afsluttet en sag om hjemmesiden www.n.dk.

Hjemmesiden rummer et frit tilgængeligt chatrum og legested -"Højhuset" – for unge. Samtidig er Højhuset et avanceret reklameunivers, hvor virksomheder kan købe sig ind og være en del af chatten i form af reklamer, der med mellemrum indgår på forskellig vis.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at denne sammenblanding af chat, leg og markedsføring på hjemmesiden er i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 1.

Læs også Forbrugerombudsmandens vejledning "Børn, unge og markedsføring".

Forbrugerombudsmandens brev af 25. oktober 2004 i sagen

Eniro Danmark A/S
Amager Boulevard 115
Postboks 1921
2300 København S

25. oktober 2004
Sag 11109/5-48 BW/BW

Netstationen og “Chat i Højhuset”

Tak for Deres brev af 17. september 2004 og e-mail af dags dato.

Det fremgår af Deres brev, at de integrerede reklame chatrum helt vil udgå af Netstationens koncept senest ved årets udgang.

Fremover vil der alene på Netstationen være reklamer i standard bannerformater med fast placering og fast format og uden brug af popup-reklamer og intersticials. Alle bannerreklamer vil blive påført teksten ”reklame”.

Det fremgår endvidere af Deres e-mail af dags dato, at brugere af ”Chat i Højhuset” der er under 18 år, skal have forældres tilladelse til at købe via sms. Det er på netsiden oplyst, at brugeren ikke kan købe for mere end 55 kr. om måneden. Systemet vil automatisk blokere, hvis brugerne forsøger at købe for mere end 55 kr. om måneden.

Vi har taget Deres oplysninger til efterretning og foretager ikke videre.

Dette brev vil blive tilgængelig på www.forbrugerombudsmanden.dk

Med venlig hilsen
På Forbrugerombudsmandens vegne

Birgitte Wested
Fuldmægtig, cand.jur.