Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/02385

Lovgivning

  • 1
  • 8

Reklame for kosttilskud er ikke for børn og unge

I et dukke- og modeunivers på en svensk hjemmeside, der er målrettet børn og unge i flere lande, herunder Danmark, kunne man finde en reklame for kosttilskud via en henvisning til en anden hjemmeside.

Det er Forbrugerombudsmanden opfattelse, at en reklame for et kosttilskud ikke må forekomme på en hjemmeside, der er målrettet børn og unge. Børn og unge har ikke forudsætninger og viden, der sætter dem i stand til at forholde sig til et sådant produkt. Hjemmesiden må heller ikke indeholde links, der fører til reklame og/eller oplysning om kosttilskud. Der henvises i det hele til markedsføringsloven § 8 om markedsføring målrettet børn og unge, jf. markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Virksomheden, der stod bag hjemmesiden oplyste, at der var sket en fejl, og at det indgår i virksomhedens reklamepolitik og retningslinjer, at reklamer for en række produkter og tjenesteydelser ikke må forekomme på netstedet, og at det bl.a. gælder kosttilskud.