Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00180

Lovgivning

  • 8

Ungdomsrejsebureau frikendt for brug af alkohol i markedsføringen

Et ungdomsrejsebureau blev i Vestre Landsret frifundet for overtrædelse af markedsføringslovens dagældende § 8, stk. 2, der forbød, at der i markedsføring rettet mod unge under 18 år direkte eller indirekte blev opfordret til indtagelse af alkohol.

Den erhvervsdrivende havde indrykket annoncer i nogle ungdomsblade, der bl.a. blev omdelt på landets gymnasier mv. I annoncerne var der henvist til den erhvervsdrivendes hjemmeside, hvor de udbudte rejser og de forskellige aktiviteter, man kunne deltage i på rejsemålene, var nærmere beskrevet.

I beskrivelsen af aktiviteterne på hjemmesiden var der billeder af unge mennesker til fest, og i teksten blev der bl.a. anvendt udtryk såsom ”billige drinks”, ”fri øl”, ”gratis sangria og/eller øl” og ”brug pubcrawlingen som introduktionstur gennem nattens jungle af tropiske barer”.

Selskabet blev dømt i byretten, men frifundet i landsretten, idet landsretten fandt, at ordlyden af den dagældende § 8, stk. 2, ikke gav et tilstrækkeligt grundlag for at anse enhver form for omtale af alkohol i reklamer rettet mod unge i aldersgruppen 16 til 18 år for en overtrædelse af forbuddet.

Landsretten fandt derfor ikke, at anvendelsen af et billede af et barmiljø kunne opfattes som en direkte eller indirekte opfordring til at drikke alkohol. Landsretten fandt heller ikke, at ordet ”happy hour” eller oplysningerne om, at der var mulighed for at få serveret drikke med alkohol, at der var fri øl til visse arrangementer, at der på feriestedet besøgtes et antal barer og diskoteket, hvor der blev serveret øl eller sangria, og at der var fri drikkevarer eller billige drinks, kunne anses for omfattet af markedsføringslovens § 8, stk. 2.

Bl.a. som følge af landsrettens dom blev markedsføringslovens § 8 efterfølgende ændret ved lov nr. 378 af 17. april 2013.