Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11131/5-41

Lovgivning

  • 1
  • 3

Reklame for svineavl. Køns- og aldersdiskriminerende

En annonce med teksten ”Træt af den gamle So?” og ”- nu er det tid til at skifte hende ud med en ny!” viste samtidig et billede af en ældre, rynket dame. Teksterne og billedet i reklamen var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse nedværdigende og krænkende for ældre mennesker og i strid med god markedsføringsskik.

I bladet ”Svineproducenten” var der indrykket en annonce med overskriften ”Træt af den gamle So?” og teksten ”- nu er det tid til at skifte hende ud med en ny!”. Halvdelen af annoncen viste et billede af en ældre, meget rynket dame.

Teksterne og billedet i reklamen var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse nedværdigende og krænkende i forhold til ældre mennesker og dermed i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §1, og efter omstændighederne markedsføringslovens §2, stk. 3 [nu § 3, stk. 3], om utilbørlig fremgangsmåde.

I et andet nummer af samme blad var der indrykket en annonce med overskriften ”Du kender hende godt…”. Herefter vises et billede af en kvindebarm iklædt en rød, nedringet bluse med påskriften ”Super So”. Nedenfor billedet er det anført ”…Tænk hvis alle var som hende”.

Reklamen var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik samt punkt 2 i Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsdiskriminerende reklame. Nævnte punkt 2 har følgende ordlyd:

"Reklamer, der på nedsættende eller ringeagtende måde afbilder kvinder eller mænd, herunder reklamer, hvor personer reduceres til sexobjekter, eller hvor kønnet i øvrigt anvendes på en nedværdigende eller køns- diskriminerende måde, er i almindelighed uforenelige med for markedsføringsskik.”

Humor og ironi i reklamer er som udgangspunkt ikke problematisk set i forhold til markedsføringslovens bestemmelser. De to reklamer havde imidlertid efter Forbrugerombudsmandens opfattelse langt overskredet grænsen for, hvad der kan accepteres som humor i reklamer.

Annoncøren beklagede det skete og meddelte, at reklamerne ikke vil blive bragt igen. (2004-11131/5-41)