Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/04028

Lovgivning

  • 1 5
  • 17 22

Erhvervsdrivende anset som formidler efter forbrugeraftaleloven

Et firma, der formidlede handler mellem private forbrugere på sin hjemmeside, måtte efter Forbrugerombudsmandens opfattelse anses for formidler, jf. forbrugeraftalelovens § 3, stk. 3, og skulle derfor give oplysninger om fortrydelsesret mv.

Forbrugerombudsmanden meddelte et firma, som formidler handler mellem private forbrugere på sin hjemmeside, at han anså firmaet for at være formidler efter forbrugeraftalelovens § 3, stk. 3.

Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, dels at firmaet tog et gebyr i forbindelse med hver enkelt handel, der blev indgået på hjemmesiden, dels at firmaet stillede et betalingssystem til rådighed for forbrugerne i forbindelse med handlerne. Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at firmaet havde en aktiv rolle i formidlingen af handlerne mellem forbrugerne.

Forbrugerombudsmanden oplyste til firmaet, at når en erhvervsdrivende bliver anset for at være formidler efter forbrugeraftalelovens § 3, stk. 3, medfører det, at forbrugeraftaleloven finder anvendelse på købsaftalerne, selvom de er indgået mellem to forbrugere. Dette indebærer bl.a., at køberen har fortrydelsesret, og at den erhvervsdrivende formidler skal oplyse om fortrydelsesretten.

Det pågældende firma oplyste ikke om fortrydelsesretten på sin hjemmeside, og Forbrugerombudsmanden anmodede derfor firmaet om at give denne oplysning.

Firmaets advokat oplyste til Forbrugerombudsmanden, at han ikke var enig i Forbrugerombudsmandens opfattelse af, at firmaet skulle anses for at være formidler efter forbrugeraftaleloven, men at firmaet alligevel havde valgt at rette ind, således at der nu oplyses om fortrydelsesretten på hjemmesiden.

Forbrugerombudsmanden afsluttede herefter sagen.