Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/08509

Lovgivning

  • 24

Fortrydelse af en vare der har været brugt

En erhvervsdrivende kan ikke afvise at modtage en vare, der er værdiløs, når forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, men har heller ingen pligt til at returnere den til forbrugeren. Ønsker forbrugeren at få varen retur, kan det aftales, at forbrugeren betaler omkostningerne forbundet med returnering af varen.

En erhvervsdrivende, der sælger festtelte ved fjernsalg, rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden og spurgte, om virksomheden – hvis teltet er usælgeligt – og dermed værdiløst – må nægte at modtage teltet, således at vognmanden tager det med tilbage til kunden.

Den erhvervsdrivende oplyste, at virksomheden adskillige gange har oplevet at få et telt retur, der tydeligvis er værdiløst, fordi det er blevet brugt, er beskidt og ikke pakket ordentligt sammen. Kunder, der ikke får nogen penge tilbage, fordi teltet er værdiløst, forlanger, at virksomheden returnerer teltet til dem. Det påfører virksomheden udgifter ikke bare til returforsendelsen, men også til håndtering, ekspedition mv.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at efter den tidligere gældende forbrugeraftalelov, jf. lov nr. 450 af 9. juni 2004, mistede en forbruger sin fortrydelsesret, hvis varen ikke kunne returneres i væsentlig samme stand. Det betød, at den erhvervsdrivende ville kunne afvise at modtage en vare, der ikke var i væsentlig samme stand.

Denne regel er ikke opretholdt i den nu gældende forbrugeraftalelov, der trådte i kraft den 13. juni 2014.

Efter forbrugeraftaleloven bevarer forbrugeren sin fortrydelsesret, selvom varen har været brugt. Forbrugeren hæfter derimod for en eventuel værdiforringelse, der skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, jf. forbrugeraftalelovens § 24, stk. 5.

Det betyder samtidig, at en erhvervsdrivende ikke kan nægte at modtage en værdiløs vare.

Den erhvervsdrivende har derimod ikke nogen pligt til at returnere varen til forbrugeren, men skal selvfølgelig kunne bevise, at varen er værdiløs, eller at der er en værdiforringelse. Forbrugerombudsmanden henviste den erhvervsdrivende til at læse mere i ”notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens§ 24, stk. 5.”

Hvis kunden ønsker varen sendt retur, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der kan indgås en aftale med kunden om, at varen returneres til kunden, og at kunden skal betale de omkostninger, der for forbundet hermed – dvs. forsendelse og eventuelle udgifter til håndtering - idet det dette er en tjeneste, der ikke er omfattet af forbrugeraftalelovens § 24.