Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/02025

Lovgivning

  • 1
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 17 22

Fortrydelsesret ved salg på internettet på auktionslignende vilkår

Forbrugerombudsmanden indskærpede forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret over for en erhvervsdrivende, der solgte smykker på internettet, men ikke oplyste korrekt om fortrydelsesretten.

En erhvervsdrivende solgte smykker bl.a. via internettet på auktionslignende vilkår, men oplyste ikke korrekt om forbrugernes mulighed for at kunne fortryde et køb ved fjernsalg.

Efter forhandlinger med Forbrugerombudsmanden var den erhvervsdrivende indforstået med fremover at oplyse om fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven på sin hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for den erhvervsdrivende at overholde reglerne i markedsføringsloven, herunder markedsføringslovens § 1 sammenholdt med forbrugeraftaleloven.

Sagen var afledt af Forbrugerombudsmandens projekt med formålet at gennemgå og vurdere handelsvilkårene på et antal danske internetauktioner. Gennemgangen omfattede det materiale, der var tilgængeligt på de pågældende erhvervsdrivendes hjemmesider. Gennemgangen omfattede bl.a. en vurdering af, i hvilket omfang der blev givet tilstrækkelig oplysninger om fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven.