Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/06511

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 17 22

Fortrydelsesret kan ikke bortfalde blot ved accept af salgs- og leveringsbetingelser

Samtykke til bortfald af fortrydelsesretten er ikke indhentet ved forbrugerens accept af den erhvervsdrivendes salgs- og leveringsbetingelser

En erhvervsdrivende har i en anmodning om forhåndsbesked ønsket Forbrugerombudsmandens godkendelse af et vilkår i dennes salgs- og leveringsbetingelser, hvoraf det fremgik, at forbrugeren ved at acceptere disse, samtidig accepterede, at fortrydelsesretten bortfaldt.

Forbrugerombudsmanden henviste i den forbindelse til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4, hvoraf det følger, at der ved bestillingskøb via fjernsalg, gælder en fortrydelsesret, indtil udførelsen påbegyndes, forudsat at forbrugeren har givet sit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder på den måde.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at den erhvervsdrivendes koncept - hvorved forbrugere kunne sende pdf-filer til tryk via den erhvervsdrivendes webshop - var et bestillingskøb og omfattet af bestemmelsen. Forbrugerombudsmanden udtalte herefter, at det var hans vurdering, at samtykket ikke kunne anses for indhentet ved forbrugerens accept af de pågældende salgs- og leveringsbetingelser, hvorfor han ikke kunne godkende det pågældende vilkår.