Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/06774

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 17 22
  • 9 16

Fortrydelsesret på dekoration, hvori der også var bolsjer og slikkepinde

En erhvervsdrivende bad Forbrugerombudsmanden om i en forhåndsbesked at vurdere, om den erhvervsdrivendes kunder havde fortrydelsesret ved køb af dekorationen, hvori der foruden kunstige blomster, bamser og balloner, også var bolsjer og slikkepinde.

Den erhvervsdrivende henviste til, at dekorationen skulle sælges via den erhvervsdrivendes hjemmeside, og at man derfor ønskede at få oplyst, om dekorationen var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2, nr. 1, jf. § 9, stk. 2, nr.1.

Ifølge forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2 gælder fortrydelsesretten ikke for aftaler vedrørende de typer af varer og tjenesteydelser, som tillige er und-taget fra oplysningspligten i forbrugeraftalelovens § 9, stk. 1.nr. 2. Det drejer sig om blandt andet aftaler om visse køb af levnedsmidler og andre varer til husholdningens løbende forbrug.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at dekorationen efter hans opfattelse var en pyntegenstand og ikke en fødevare, selvom bolsjer og slikkepinde udgjorde en mindre del af varen. Da dekorationen heller ikke var en vare, der løbende blev forbrugt i husholdningen, ville en køber have fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens kapitel 4.

Forbrugerombudsmanden bemærkede endvidere, at fortrydelsesretten er betinget af, at varen kan tilbageleveres i samme mængde og stand, jf. forbrugeraftalelovens § 20, stk. 1, 1. pkt. Hvis en kunde havde spist en del af slikket – hvilket var den erhvervsdrivendes bekymring – ville denne betingelse ikke være opfyldt.