Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/07562

Lovgivning

  • 1
  • 17 22
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Fortrydelsesret på standardvarer

En internetbutik efterkom et påbud fra Forbrugerombudsmanden om manglende fortrydelsesret. Forbrugerombudsmanden fandt, at de solgte varer ikke var specialfremstillede varer, som butikken hævdede, men derimod standardvarer, som var omfattet af de almindelige regler om fortrydelsesret.

En internetbutik, der solgte wall stickers i forskellige størrelser, havde et vilkår om, at der ikke var fortrydelsesret. Butikken begrundede dette med, at der var tale om en specialfremstillet vare, som derfor var undtaget fra den generelle fortrydelsesret, der følger af forbrugeraftaleloven.

Forbrugerombudsmanden henviste til, at der er 14 dages fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens §§ 17 og 18, og at en vare først kan undtages med henvisning til, at der er tale om en specialfremstillet vare, når der er tale om en fremstilling eller tilpasning af varen til et særligt formål og efter bestemte mål, som gør, at varen ikke uden videre kan sælges til anden side.

I den konkrete sag blev varen lagt i kurven i en bestemt farve og størrelse, og kunden kunne således kun få en anden størrelse ved at kontakte butikken. Forbrugerombudsmanden udtalte derfor, at han anså de pågældende wall stickers som en standardvare, og at vilkåret derfor var i strid med forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. En sådan overtrædelse anses som en overtrædelse af markedsføringslovens § 1, om god markedsføringsskik.

Det ikke var muligt at løse sagen ved forhandlinger med den erhvervsdrivende, og Forbrugerombudsmanden udstedte derfor et påbud om, at butikken skulle ændre sine vilkår og give fortrydelsesret på wall stickers.

Påbuddet blev givet efter markedsføringslovens § 27, stk. 2, med henvisning til, at der var tale om en handling, der klart var i strid med loven, og at det ikke var muligt at løse sagen gennem forhandling. Den erhvervsdrivende valgte at efterkomme påbuddet, som derfor ikke blev indbragt for retten.