Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/01111

Lovgivning

  • 17 22
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Fortrydelsesret gælder også nedsatte varer

Forbrugerombudsmanden fandt, at en internetbutiks vilkår om, at der ikke var fortrydelsesret på nedsatte varer, var ulovligt, idet der ikke kan sættes sådanne begrænsninger i medfør af forbrugeraftaleloven.

En internetvirksomhed oplyste i sine handelsbetingelser, at der ikke var fortrydelsesret på nedsatte varer. Der var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse tale om et ulovligt kontraktvilkår, da fortrydelsesretten er en lovbestemt rettighed, som der ikke kan fastsættes begrænsninger i, ud over hvad der fremgår af forbrugeraftaleloven.

Virksomheden fjernede vilkåret fra sin hjemmeside inden for den af Forbrugerombudsmanden fastsatte frist, og sagen blev afsluttet med, at pligten efter forbrugeraftaleloven til at oplyse korrekt om forbrugernes fortrydelsesret blev indskærpet over for virksomheden.