Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/01578

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 9 16
  • 17 22

Frifindelse i sag om manglende oplysninger om fortrydelsesret

Et selskab, der solgte autodele på internettet til erhvervsdrivende og forbrugere, blev i byretten idømt en bøde for manglende oplysninger om fortrydelsesretten. Selskabet blev frifundet i Landsretten, da der ikke var ført bevis for, at der var givet mangelfulde oplysninger om fortrydelsesretten ved salg til forbrugere.

Selskabet opfyldte efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke kravet i forbrugeraftalelovens § 11, stk. 1, nr. 5 om, at den erhvervsdrivende inden der indgås en fjernsalgsaftale, skal give forbrugeren oplysning om, hvorvidt der er fortrydelsesret.

Selskabet oplyste, at de har en afdeling der sælger til forbrugere og en afdeling der sælger til erhvervsdrivende. Hjemmesiden med salg til forbrugere indeholdt oplysninger om fortrydelsesret. På hjemmesiden var der et link, som erhvervsdrivende kunne anvende. På hjemmesiden for erhvervsdrivende, kunne man kun få adgang til priser, hvis man var godkendt som erhvervskunde. 

Selskabet gjorde gældende, at de salgs- og leveringsbetingelser, som Forbrugerombudsmanden henviste til, alene vedrørte salg til erhvervsdrivende. 

Byretten idømte selskabet en bøde på 35.000 kr., da det fandtes bevist, at hjemmesiden ikke indeholdt oplysninger om fortrydelsesret for de forbrugere, der kunne bestille varer på hjemmesiden.

Landsretten fandt ikke, at kunne afvise selskabets forklaring om, at man fra hjemmesiden for forbrugere, kun kunne komme ind på hjemmesiden for erhvervsdrivende, ved at bruge et link for erhvervsdrivende. Der var derfor ikke ført tilstrækkeligt bevis for, at selskabet ikke gav forbrugere oplysninger om fortrydelsesretten.