Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/11565

Lovgivning

  • 1
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 17 22

Internetvirksomhed efterlevede påbud fra Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden havde udstedt påbud til en internetvirksomhed om at slette flere ulovlige og urimelige vilkår fra sin hjemmeside. Virksomheden valgte at efterleve påbuddet.

Vilkårene var enten i strid med forbrugerpræceptive regler til skade for forbrugeren eller urimelige at gøre gældende i forbrugerforhold. Der var tale om følgende vilkår:

  1. Det fremgik, at virksomheden kunne forsegle en vare med den virkning, at hvis forseglingen blev brudt, kunne varekøbet ikke fortrydes. Det er i strid med forbrugeraftaeloven, idet en sådan fremgangsmåde kun er mulig ved nogle helt særlige produkttyper nævnt i forbrugeraftaleloven, fx edb-programmer.
  2. Virksomheden havde taget et generelt forhold for fejl, ligesom virksomheden forbeholdte sig ret til at annullere en indgået handel. Det er urimeligt i forbrugerforhold. En aftale kun kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis aftalen efter reglerne i aftaleloven må anses for ugyldig, eller det hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende.
  3. Det fremgik, at forbrugeren skulle gøre eventuelle mangler gældende inden to måneder efter, at manglen var konstateret. Det er i strid med købeloven, hvorefter forbrugeren har to års reklamationsret.
  4. Det fremgik, at der var aftalt værneting i tilfælde af tvister. Efter retsplejeloven er forudgående aftaler om værneting i forbrugerforhold ikke gyldige for forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden havde to gange påbudt virksomheden at fjerne vilkårene. Efter det andet påbud valgte selskabet at slette vilkårene.

Forbrugerombudsmanden kan efter markedsføringsloven give erhvervsdrivende et påbud, hvis en handling klart er i strid med lovgivningen.

Under normale omstændigheder vil en virksomhed blive politianmeldt, hvis den ikke efterlever et påbud. Forbrugerombudsmanden valgte dog ud fra en række konkrete omstændigheder – herunder den tid der var gået siden det første påbud – ikke at politianmelde virksomheden. I stedet udstedte Forbrugerombudsmanden et nyt påbud, som virksomheden valgte at efterleve.