Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/01576

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 9 16
  • 28 29

Manglende oplysninger om fortrydelsesret på hjemmeside gav bøde

Erhvervsdrivende, som sælger varer til forbrugere på internettet og undlader at oplyse om fortrydelsesretten kan straffes med bøde.

En erhvervsdrivende havde via sin webbutik gennem en årrække solgt bl.a. magasiner, t-shirts, nøgleringe mv. til forbrugere. Det fremgik ikke af hjemmesiden, at forbrugerne havde 14 dages fortrydelsesret ved køb af varerne.

Det var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med forbrugeraftalelovens § 11, stk. 1, nr. 5, der pålægger erhvervsdrivende at oplyse om fortrydelsesretten. Manglende eller forkerte oplysninger om fortrydelsesretten kan straffes med bøde, hvis der er tale om grov eller oftere gentaget overtrædelse, jf. forbrugeraftalelovens § 29, stk. 1, nr. 1.

Byretten idømte den erhvervsdrivende en bøde på 20.000 kr. og lagde ved strafudmålingen vægt på, at den erhvervsdrivende ikke havde rettet hjemmesiden efter Forbrugerombudsmandens henvendelse i sagen samt varigheden af overtrædelsen. Som formildende omstændighed lagde byretten vægt på hjemmesidens begrænsede omsætning.