Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/00435

Lovgivning

  • 3
  • 17 22
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

”Øreauktion” retter ind efter dialog med Forbrugerombudsmanden

En maltesisk udbyder af såkaldte ”øreauktioner” fulgte Forbrugerombudsmandens krav om at overholde reglerne om fortrydelsesret over for danske brugere.

Udbyderen af øreauktionen gav ikke brugerne mulighed for at bruge den lovbestemte fortrydelsesret på købte bud og på retten til at afgive bud. Dette medførte en række henvendelser til Forbrugerombudsmanden.

Da buddene og retten til at afgive bud kan anses som en tjenesteydelse, gjorde Forbrugerombudsmanden det maltesiske selskab opmærksom på, at der generelt er 14 dages fortrydelsesret på tjenesteydelser, og at dette gælder, medmindre forbrugeren fraskriver sig denne ret ved at give et aktivt samtykke.

Forbrugerombudsmanden overvejede herefter muligheden for at indbringe sagen til håndhævelse hos de maltesiske myndigheder, men efter en dialog med selskabets danske advokat, valgte selskabet at ændre vilkårene. Ændringen medførte, at brugerne nu aktivt skal give samtykke til fortrydelsesrettens bortfald.

I den konkrete sag havde Forbrugerombudsmanden også påpeget, at det var vildledende at reklamere med hammerslagsprisen for flere varer, når udgiften til de afgivne bud ikke var medregnet i den annoncerede pris.

Udbyderen valgte efter Forbrugerombudsmandens henvendelse at stoppe reklameringen for de vundne auktioner, og ligeledes valgte selskabet i en række konkrete sager at kreditere en række brugere, der ikke mente, at de have indgået en abonnementsaftale.

Udbyderen bag øreauktionen valgte ligeledes at lukke for tilgangen til tjenesten for nye danske brugere, og da selskabet kunne dokumentere, at fortrydelsesreglerne blev overholdt, blev sagen afsluttet, uden at den blev indbragt for de maltesiske myndigheder.

Hvad er en øreauktion?

En ”øreauktion” går i korte træk ud på, at forbrugeren køber en budpakke, hvor budene kan anvendes til at byde på forskellige varer. Når buddet – der opgøres i ører - bliver afgivet, stiger varens pris med et vist beløb, og den højest bydende forbruger får retten til at købe produktet. Den væsentligste udgift for forbrugeren er typisk ikke hammerslagsprisen, men udgiften til at afgive bud.