Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11104/5

Lovgivning

  • 9 16
  • 28 29

Ukorrekte oplysninger om fortrydelsesretten

En erhvervsdrivende blev idømt en bøde på 20.000 kr. for at have oplyst gennem en længere periode på sin hjemmeside, at der ikke var fortrydelsesret ved returret på reservedele.

En erhvervsdrivende oplyste gennem en længere periode på sin hjemmeside, at der ikke var fortrydelsesret ved returret på reservedele. Den erhvervsdrivende blev dømt for overtrædelse af forbrugeraftalelovens (forbrugeraftaleloven 2004 - nu ophævet) § 11, stk. 1, nr. 5, for ikke at give korrekte oplysninger om fortrydelsesretten.

Forbrugerombudsmanden vejledte den 23. marts 2007 den erhvervsdrivende om reglerne om fortrydelsesret og meddelte, at den erhvervsdrivende risikerede at blive politianmeldt, hvis hjemmesiden ikke overholdt reglerne om fortrydelsesret efter den 1. maj 2007.

Af en erhvervsdrivendes hjemmeside den 24. maj 2007 fremgik bl.a. følgende under overskriften Handelsbetingelser: ”Tryghedsgaranti. Du har altid god tid til at vurdere købet. Inden for 15 dage kan du nemlig fortryde et køb og sende eller leverer varen tilbage […] Der gives dog ikke returret på reservedele.”

Den 6. juni 2007 meddelte Forbrugerombudsmanden, at man agtede at politianmelde den erhvervsdrivende, fordi det fremgik af hjemmesiden, at der ikke var fortrydelsesret for reservedele. 

Ved byretsdom afsagt den 11. marts 2009 blev den erhvervsdrivende idømt en bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 11, stk. 1, nr. 5, ved i perioden fra 2004 til primo juni 2007 på sin hjemmeside ikke at have afgivet korrekte oplysninger om fortrydelsesretten, idet køb af reservedele blev undtaget herfra.

På grund af sagens konkrete omstændigheder fandt retten ikke, at overtrædelsen kunne betragtes som grov, men henset til den perioden overtrædelsen havde fundet sted, måtte den betragtes om ”oftere gentaget”, jf. forbrugeraftalelovens § 29, stk. 1, nr. 1.