Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/07984

Lovgivning

  • 1

Erhvervsdrivende bør respektere gavekort på 5 år

Forbrugere bør fortsat kunne bruge gavekort fra 2007 med 5 års gyldighed selvom der i mellemtiden er kommet nye regler, der forkorter forældelsesfristen til 3 år.

Forbrugerombudsmanden er blevet spurgt, om en erhvervsdrivende siden den 1. januar 2011 har kunnet afvise at indfri gavekort, som er udstedt i 2007.

Baggrunden for spørgsmålet er den nye forældelseslov, der trådte i kraft 1. januar 2008. Efter denne lov er den generelle forældelsesfrist for fordringer på penge og andre ydelser nu 3 år. Loven finder også anvendelse på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden lovens ikrafttræden var forældet efter de hidtil gældende regler.

Da gavekortene blev udstedt i 2007, gjaldt der imidlertid andre - og længere - forældelsesfrister, og kortene er således lovligt udstedt. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at erhvervsdrivende derfor fortsat bør acceptere gavekort på 5 år, der er udstedt i 2007.