Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/04348

Lovgivning

  • 15

Teleselskab må ikke bruge betegnelsen ”PBS-gebyr”

Det var vildledende, da et teleselskab brugte betegnelsen ”PBS-gebyr” om et gebyr på 9,75 kr., idet gebyret ikke svarede direkte til den omkostning, selskabet havde til Nets (tidligere PBS).

Forbrugerombudsmanden præciserede i den konkrete sag, at en virksomhed må opkræve et gebyr for betalinger, der er tilmeldt Betalingsservice. Dette forudsætter dog, at gebyret er aftalt tydeligt mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende.

Af Forbrugerombudsmandens praksis følger det, at gebyret kun kan kaldes et ”PBS(nu Nets)-gebyr”, hvis gebyret svarer til den omkostning, den erhvervsdrivende har til Nets, idet der ellers vil kunne være tale om vildledning.

I den konkrete sag var gebyret aftalt mellem forbrugeren og teleselskabet, men da det var på 9,75 kr., var gebyret højere end den omkostning, som en erhvervsdrivende har til Nets. Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at betegnelsen ”PBS-gebyr” var vildledende.

Efter Forbrugerombudsmandes henvendelse valgte teleselskabet at ændre betegnelsen til et ”Betalingsgebyr”, og da selskabet samtidig kunne dokumentere omkostningsberegningen bag gebyret, blev sagen afsluttet med en indskærpelse.