Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/04276

Lovgivning

  • 15

Manglende varsling af prisstigning medførte tilbagebetaling

Forbrugerombudsmanden har pålagt et teleselskab at tilbagebetale de kunder, der tilbage i 2008 ikke blev varslet om stigningen på prisen for SMS’er til udlandet.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over, at prisen for at sende SMS’er til udlandet steg fra 20 øre til 2,70 kr. uden varsel.

Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen og undersøgte forholdet nærmere. Undersøgelsen viste, at der ikke var sket en varsling om prisændringen, og det medførte, at Forbrugerombudsmanden pålagde selskabet at tilbagebetale de berørte kunder.

Forbrugerombudsmanden blev enig med selskabet om, at kompensationen skulle omfatte de kunder, der som følge af den manglende varsling, blev opkrævet for meget i perioden 1. februar 2008 til 1. juni 2008. Det blev aftalt således, at teleselskabet orienterede de kunder, der havde betalt over PBS om muligheden for kompensation. Tilbagebetalingen var dog betinget af, at kunden selv henvendte sig til teleselskabet inden 2 måneder med den relevante dokumentation.

Som afslutning på sagen indskærpede Forbrugerombudsmanden over for selskabet, at varslingsreglerne i fremtiden skulle overholdes.