Afgørelse

Sagsnummer
18/04525

Lovgivning

  • 3, stk. 1
  • Generisk

Misligholdelsesgebyrer skulle tilbagebetales, da forbrugerne ikke havde modtaget rykkere

To gebyrer opkrævet i anledning af forbrugeres manglende betaling var ugyldige og skulle tilbagebetales, da forbrugerne enten ikke modtog en rykker eller alene kunne tilgå en orientering ved at logge ind på virksomhedens hjemmeside.

En långiver havde gennem flere år markedsført et koncept, hvor forbrugerne i forbindelse med køb på webshops optog en mindre kredit hos långiveren. Kreditten på op til 2.000 kr. var rentefri med en løbetid på 24 mdr. Forbrugeren forpligtede sig til at indbetale et månedligt afdrag senest den 20. i hver måned. Hvis forbrugeren ikke selv betalte afdraget, trak långiveren automatisk afdraget inklusiv et såkaldt ”autopay-gebyr” på 39 kr. fra forbrugerens konto ved hjælp af betalingskortoplysninger, som forbrugeren havde givet långiveren i forbindelse med indgåelsen af låneaftalen.

Forbrugerombudsmanden konkluderede, at konceptet var ulovligt, idet et gebyr opkrævet efter forfaldsdagen var et misligholdelsesgebyr, og rentelovens krav om fremsendelse af en rykkerskrivelse skulle derfor iagttages. Da långiveren ikke ville efterkomme Forbrugerombudsmandens krav om tilbagebetaling, blev sagen indbragt for Sø- og Handelsretten.

Mens sagen verserede for Sø- og Handelsretten, ændrede långiveren sit koncept, således at der nu blev lagt en orienteringsskrivelse på långiverens hjemmeside, som forbrugeren kunne tilgå ved at logge ind på den profil, der var blevet oprettet til forbrugeren i forbindelse med indgåelse af låneaftalen. Långiveren ændrede samtidig navnet på gebyret til ”reminder fee”.

Efter en undersøgelse af det nye koncept konkluderede Forbrugerombudsmanden, at det nye gebyr også var i strid med renteloven, idet skrivelsen ikke kunne anses for fremsendt til forbrugeren, når den blot lå på långiverens hjemmeside.

Sø- og Handelsretten gav Forbrugerombudsmanden medhold i, at begge gebyrer var ugyldige og skulle tilbagebetales til forbrugerne.