Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/03604

Lovgivning

  • 15

Mangelfuld varsling af nyt gebyr medfører indskærpelse

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for en tele- og bredbåndsudbyder, at markedsføringslovens varslingsregler skulle overholdes i forbindelse med indførelsen af et nyt gebyr.

Tele- og bredbåndsudbyderen havde via et link på de udsendte fakturer varslet sine kunder individuelt om ændringer af priser og kundevilkår. Ændringerne bestod bl.a. i, at kunderne skulle vælge betalingsmetode, og i den forbindelse var der blevet indført et nyt gebyr for betalingsservice. Det fremgik i midlertidigt ikke af varslingsskrivelsen, at der var tale om indførelsen af et nyt gebyr, og varslingen var dermed mangelfuld.

Efter markedsføringslovens § 15, skal det tydeligt fremgå, hvis der indføres nye gebyrer. Hvis forbrugeren ifølge aftalevilkårene har mulighed for at komme ud af aftaleforholdet som følge af indførelsen af et nyt gebyr, skal dette også fremgå af varslingen.

Udbyderen valgte at tilbagebetale de berørte kunder, og Forbrugerombudsmanden indskærpede, at selskabet fremover skulle overholde varslingsreglerne.