Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/06597

Lovgivning

  • 3
  • 12a

Bindingsperioder og prisoplysninger ved et tidsskriftabonnement var ikke tydeligt oplyst og i strid med markedsføringslovens § 12a

Via et elektronisk nyhedsbrev markedsførte et forlag et velkomsttilbud på 3 numre af et tidsskrift til en pris af 99 kr. Tilbuddet vedrørte imidlertid reelt et løbende abonnement på tidsskriftet, som tidligst kunne siges op efter modtagelsen af yderligere ét nummer til kr. 64,95. Det markedsførte tilbud kunne således ikke erhverves til kr. 99,-, men ville mindst koste kr. 163,95.

Forbrugerombudsmanden fandt ikke, at den afgivne prisoplysning var i overensstemmelse med prisoplysningskravet i markedsføringslovens § 12a, som ved markedsføring af abonnementsaftaler omfatter den samlede mindsteudgift i bindingsperioden, dvs. kr. 163,95. Forbrugerombudsmanden fandt heller ikke, at det var tydeligt oplyst, at tilbud reelt var et løbende abonnement, hvorfor markedsføringen fandtes i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3, stk.1.

Bladforlaget oplyste, at det var ophørt med markedsføring af tilbud, hvortil der var knyttet bindingsperioder og købsforpligtelser ud over selve tilbuddet. Forlaget oplyste desuden, at såfremt sådanne måtte blive genindført, vil såvel vilkår som mindsteudgiften i bindingsperioden være tydeligt oplyst.

Forbrugerombudsmanden tog forlagets redegørelse til efterretning og afsluttede behandlingen af sagen.