Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/02972

Lovgivning

  • 12a
  • 13

Prisoplysninger/købsopfordring - internetbutik

Forbrugerombudsmanden udtalte i en forhåndsbesked, at et ekspeditionsgebyr på 49 kr. ved alle ordrer under 500 kr. ikke med rimelighed kunne beregnes på forhånd, men at der alligevel skulle oplyses om ekspeditionsgebyret evt. med en note-markering ved varens pris.

Den erhvervsdrivende havde oplyst, at det af butikkens hjemmeside under info => handelsbetingelser fremgik, at der var et ekspeditionsgebyr på 49 kr. ved alle ordrer under 500 kr. Gebyret blev derudover oplyst, når forbrugeren klikkede sig videre til sin ”indkøbskurv” og ordren var under 500 kr.

Efter en gennemgang af markedsføringslovens § 13 om prisoplysninger og § 12 a om købsopfordringer vurderede Forbrugerombudsmanden, at en kunde udover varens pris skulle oplyses om alle yderligere omkostninger ved et køb. Kunne en sådan omkostninger imidlertid ikke med rimelighed beregnes på forhånd, skulle der oplyses om, at der ville blive tillagt en yderligere omkostning.

I den konkrete sag var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et ekspeditionsgebyr afhængig af en ordres størrelse ikke med rimelighed kunne beregnes på forhånd, og at det derfor skulle oplyses, hvis der kunne blive tillagt et ekspeditionsgebyr. Det kunne f.eks. ske med en note-markering ved varens pris, når prisen var mindre end 500 kr., med noteangivelse af, at der ville blive tillagt et ekspeditionsgebyr på 49 kr.

Forbrugerombudsmanden meddelte på denne baggrund den erhvervsdrivende, at det var vores synspunkt, at sådan som oplysningerne på hjemmesiden om et ekspeditionsgebyr på 49 kr. ved ordrer under 500 kr. for tiden blev givet, indebar en overtrædelse af markedsføringslovens § 12 a, stk. 2, og at overtrædelse heraf kunne straffes med bøde.