Sag

Opdateret


08/08786

  • 25 26
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Klage over vilkår i en aftale om fitness

Forbrugerombudsmanden bad et fitnessselskab om at rette markedsføringen ind i overensstemmelse med en kommende lovændring i forbrugeraftaleloven.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over et aftalevilkår, der var formuleret således: ”PBS-kontrakter er fortløbende og skal opsiges skriftligt med en måneds varsel. Kontingentet er imidlertid altid løbende til den næste første plus en måned, eller minimum 12 måneder, hvis et sådant medlemskab er tegnet”.

Klager læste vilkåret således, at hun kunne opsige den 27. november med virkning fra den 1. december og betale for en løbende måned – december måned. Fitnessselskabet oplyste, at ”altid løbende til den næste første plus en måned”, betød at klager tidligst kunne opsige abonnementet fra 1. januar det følgende år og dertil betale for januar måned.

Forbrugerombudsmanden skrev til fitnessselskabet, at de måtte bære risikoen for den uklarhed, som fortolkningen af vilkåret medførte, idet aftalevilkåret skulle fortolkes på den for forbrugeren mindst indgribende måde.

Fitnessselskabet svarede Forbrugerombudsmanden, at de ville overveje at skrive 2 måneders opsigelse i deres vilkår.

Forbrugerombudsmanden bad fitnessselskabets om at rette markedsføringen ind i overensstemmelse med den kommende lovændring af forbrugeraftalelovens § 25, der indebærer, at forbrugeren som udgangspunkt skal kunne opsige en forbrugeraftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.