Afgørelse

Sagsnummer
23/03207

Lovgivning

  • § 38 c
  • 3, stk. 1

Auktionsvirksomhed havde ugyldige afregningsfrister

Et aftalevilkår, der tillod en auktionsvirksomhed at vente 60 bankdage med at betale salgsprovenu til private sælgere, var urimeligt og ugyldigt. Virksomheden havde også handlet i strid med god markedsføringsskik.

Kort inden en auktionsvirksomhed gik konkurs, indførte virksomheden et aftalevilkår om, at private sælgere skulle vente op til 60 bankdage, dvs. op imod 12 uger, før de kunne få afregnet deres salg af auktionsvarer med virksomheden og dermed få udbetalt deres salgsprovenu. Købernes betalingsfrist var derimod tre dage.

Dette afveg markant fra baggrundsretten, hvorefter sælgerne som udgangspunkt kunne have krævet deres salgsprovenu udbetalt, når virksomheden havde modtaget betalingen, og køberens fortrydelsesret på 14 dage var udløbet.

Aftaleændringerne blev gennemført uden varsel, og sælgerne var tvunget til at acceptere de nye aftalevilkår for at kunne få adgang til deres konti på virksomhedens hjemmeside.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at den lange afregningsperiode primært var indført med det formål at opnå gratis midlertidig likviditet.

Af disse grunde vurderede Forbrugerombudsmanden, at aftalevilkåret var ugyldigt i medfør af aftalelovens § 38 c, jf. § 36, og at virksomheden havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3.

Da virksomheden var under konkursbehandling, besluttede Forbrugerombudsmanden at lukke sagen uden yderligere tiltag. Det skyldtes navnlig, at en eventuel civil retssag på vegne af forbrugerne ikke ville kunne give forbrugerne en bedre retstilling i konkursboet.