Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1997-2013/5-33

Lovgivning

  • 1

Sikkerhed ved oprettelse af betalingsaftaler

Forbrugerombudsmanden fandt det bedst overensstemmende med god markedsføringsskik, hvis der blev indført et krav om, at en betalingsaftale altid skulle indgås skriftligt, og at banken i hvert enkelt tilfælde skulle sikre sig, at der forelå en aftale.

Sikkerhed ved oprettelse af betalingsaftaler

Risiko for oprettelse af betalingsaftaler i BetalingsService uden tilladelse

Forbrugerombudsmanden indledte i 1997 en undersøgelse af sikkerheden ved oprettelse af betalingsaftaler i BetalingsService. Baggrunden for indledningen af denne undersøgelse var en klage fra en forbruger, som ved et tilfælde opdagede, at hans over 80 år gamle mor gennem 51/2 år havde betalt en anden persons avisabonnement over BetalingsService.

Frem til 1. oktober 1995 forudsatte oprettelse af en betalingsaftale, at forbrugeren indgik en skriftlig aftale med sin bank. Efter denne dato har det været muligt at indgå betalingsaftaler direkte med kreditor. Der stilles ikke noget krav om, at denne aftale skal være skriftlig. Den enkelte kreditor skal dog kunne dokumentere, at der også rent faktisk er indgået en betalingsaftale med forbrugeren, ligesom der er en række procedurer, der skal sikre forbrugeren ved fejloprettelser.

Der er dog en risiko for, at en forbruger af forskellige årsager ikke opdager eller blot accepterer en oprettelse af en betalingsaftale. Det kunne godt tænkes, at visse kreditorer bevidst anmoder forbrugerens bank om at overføre betalinger over BetalingsService alene ved at identificere forbrugeren og betalingen i håb om, at forbrugeren blot accepterer tilmeldingen.

PBS, som administrerer BetalingsService, har meddelt, at man vil opfordre kreditorerne til altid at indgå skriftlige betalingsaftaler, så der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om, hvorvidt der er indgået en aftale. Forbrugerombudsmanden finder det dog ønskeligt og bedst overensstemmende med god markedsføringsskik, hvis der er et specifikt krav om, at en betalingsaftale altid skal indgås skriftligt, og at banken i hvert enkelt tilfælde skal sikre sig, at der foreligger en aftale. (1997-2013/5-33)

Juridisk Årbog 1998 (pkt. 5)