Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1100/5-1005

Lovgivning

  • 1
  • 17 22
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Opkrævning af ikke-refunderbart depositum

Opkrævning af et depositum, der ikke refunderes efter afbestilling, er ikke i strid med forbrugeraftaleloven. Det kan dog være i strid med god markedsføringsskik, hvis det opkrævede beløb er uforholdsmæssigt stort eller på anden måde er et urimeligt aftalevilkår.

En erhvervsdrivende kontaktede Forbrugerombudsmanden i forbindelse med implementeringen af en søge- og bookemaskine til booking af overnatninger på hostel på dennes hjemmeside.

I forbindelse med forbrugerens booking hos de enkelte hostels ville der blive opkrævet et ikke-refunderbart depositum. Den erhvervsdrivende ønskede i den forbindelse oplyst, om opkrævningen af et ikke-refunderbart beløb ville være i overensstemmelse med dansk lov.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ikke gælder ved aftaler om indkvartering mv., hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det ville derfor efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke være i strid med forbrugeraftaleloven, at der i forbindelse med booking af hostels opkræves et ikke-refunderbart depositum.

Kan være i strid med god markedsføringsskik

Forbrugerombudsmanden anførte dog, at selvom det ikke vil være i strid med forbrugeraftaleloven at opkræve et ikke-refunderbart depositum ved booking af overnatninger til bestemte datoer eller inden for en bestemt periode, vil et sådant vilkår ikke desto mindre på baggrund af en konkret vurdering kunne blive vurderet som værende et urimeligt aftalevilkår og dermed i strid med markedsføringslovens § 1.

I vurderingen af, om der var tale om et urimeligt aftalevilkår, ville der bl.a. blive lagt vægt på størrelsen af depositummet, og om det eventuelt var muligt for forbrugeren at få hele eller dele af depositummet tilbage, såfremt der f.eks. skete afbestilling i god tid inden afviklingen af opholdet.

Anden lovgivning

Forbrugerombudsmanden anførte endvidere, at den erhvervsdrivende skulle være opmærksom på pakkerejseloven, såfremt den erhvervsdrivende udbød pakkerejser, og ikke blot hostel-overnatninger.

Efter pakkerejselovens § 9, stk. 1, kan en kunde som udgangspunkt afbestille en pakkerejse. Afbestiller kunden pakkerejsen, kan arrangøren kun kræve et passende vederlag, der er fastsat under hensyntagen til tids-punktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter.