Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/08097

Lovgivning

  • 1

Dokumentationskrav for betalinger

Når en debitor kan fremlægge en dokumentation, der giver formodning for, at betalingen er sket, har kreditor pligt til at undersøge, om betalingen er modtaget.