Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1994- 521/5-119

Lovgivning

  • 3

Betaling for automobilforhandleres udfyldelse af finansieringsdokumenter

Bilforhandlere kan som udgangspunkt tage betaling for at udfylde og ekspedere lånedokumenter under visse betingelser. Det vil være betænkeligt, hvis rådgivning om valg af finansieringsform sker på baggrund af fx mulighed for forhandlerpræmiering eller returkommission.

Morgenavisen Jyllands Posten havde i en artikel taget emnet om bilforhandleres betaling for at udfylde og ekspedere lånedokumenter op. I artiklen oplystes det, at bilforhandlerne fik mellem 500 og 2000 kr. for at anbefale et bestemt pengeinstitut eller finansieringsselskab som långiver. Ordningen blev i artiklen omtalt som et tilfælde af "returkommission".

Danmarks Automobilforhandler Forening rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden med henblik på en bedømmelse af medlemmernes finansieringspraksis i lyset af markedsføringsloven.

DAF oplyste, at i tilfælde af sælgerfinansiering opkræves gebyr for udfyldelse af finansieringsdokumenter, sædvanligvis af automobilforhandleren. Ved bankfinansiering var der to muligheder: Enten betalte banken automobilforhandlerne et beløb for at udføre papirarbejdet, som beskrevet i Jyllands Posten, eller også betalte kunden selv et "dokumentgebyr". Foreningen fandt det både legalt og lovligt at opkræve betaling for et udført arbejde.

Hertil svarede Forbrugerombudsmanden, at under forudsætning af, at forbrugeren ikke blev vildledt med hensyn til, hvad det var, han betalte for, kunne det ikke være i strid med markedsføringsloven at beregne sig et rimeligt gebyr for en arbejdsydelse af den, for hvem arbejdet blev udført.

For så vidt angik indholdet af artiklen i Jyllands Posten måtte det give anledning til betænkeligheder, hvis bankernes godtgørelse til bilforhandlerne for papirarbejde fik karakter af forhandlerpræmiering eller returkommission, således at bilforhandlernes rådgivning til kunderne om valg af finansieringsform i det skjulte blev præget af deres egne interesser. Forbrugerombudsmanden henviste til Retningslinjer om etik i pengeinstitutternes rådgivning, der trådte i kraft den 1. oktober 1994. De samme synspunkter kunne - med de nødvendige modifikationer - anlægges på andre erhvervsdrivendes rådgivning til forbrugere om finansiering. (1994- 521/5-119)