Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/00554

Lovgivning

  • 1

Netbutik forbeholdt sig ret til at kunne annullere aftalen ved prisfejl mv.

En forbruger rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden og klagede over, at en erhvervsdrivende delvist havde annulleret et køb, han havde foretaget via den erhvervsdrivendes hjemmeside. Det betød, at forbrugeren nu var nødt til at købe varen til en højere pris og betale fragtomkostninger endnu en gang.

Den erhvervsdrivende forklarede, at virksomheden i sine vilkår tog forbehold for at kunne annullere ordren, hvis der fx var tale om en prisfejl, varen ikke kunne leveres, eller der skete pris- eller afgiftsændringer. Det fremgik samtidig, at aftalen først var indgået, når pengene blev trukket på kundens konto.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at udgangspunktet er, at udbud af varer i "internetbutikker" anses for bindende tilbud. Det betyder, at der er indgået en bindende aftale, når forbrugeren lægger varen i kurven og sender sin bestilling. Den erhvervsdrivende kan herefter ikke ensidigt ændre eller annullere aftalen.

Forbrugerombudsmanden henviste i den forbindelse til direktivet om urimelige kontraktsvilkår, hvor der i bilag 1, litra c, nævnes, at vilkår, der har følgende formål eller virkning, almindeligvis vil være urimelige: ”at skabe en bindende forpligtelse for forbrugeren, mens den erhvervsdrivendes ydelser er underlagt en betingelse, der alene afhænger af hans vilje."

Er der derimod tale om en åbenbar prisfejl, og måtte forbrugeren indse dette, kan den erhvervsdrivende kræve sig løst fra aftalen efter aftalelovens § 32.

Hvis en erhvervsdrivende i overensstemmelse med aftalelovens § 9 vil fravige det almindelige aftaleretlige udgangspunkt om, at tilbud i en internet butik er bindende, skal det fremgå meget tydeligt af siden, at tilbuddene på hjemmesiden alene er ”en opfordring til at give et tilbud”, og at der ikke er indgået en bindende aftale, før sælgeren har accepteret køberens tilbud.

Det er i denne forbindelse ikke tilstrækkeligt, at vilkåret er omtalt under de almindelige handelsbetingelser eller lignende.

Den erhvervsdrivende ændrede herefter sin hjemmeside, således at det på forsiden og under indkøbskurven - hver gang den fremkom - blev anført, at bestillingen er ”uden forbindtlighed, og at aftalen først er endelig indgået, når kunden modtager en ordrebekræftelse”. Det samme var anført under pkt. 1 i salgs- og leveringsbetingelserne, og forbeholdet ”poppede” op på skærmen, når kunden valgte ”gå til betaling.”