Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/02759

Lovgivning

  • 1 5
  • 1
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Forbrugere har fortrydelsesret når de handler på internetauktioner

Forbrugere har 14 dages fortrydelse, når de handler på en internetauktion – også selvom sælgeren er en privat person. Det er konsekvensen af en dom fra Højesteret i en sag mellem Forbrugerombudsmanden og et internetauktionsfirmaet.

I en dom fra 2009 fastslog Sø- og Handelsretten, at en internetauktionsudbyder skal anses som en formidler efter forbrugeraftaleloven i handler mellem to private personer, når udbyderen aktivt medvirker til handlens indgåelse - fx ved at stille et auktionssystem til rådighed eller ved at modtage vederlag i forbindelse med den enkelte handel.

Dette betyder bl.a., at der i disse tilfælde er fortrydelsesret, hvilket der ellers normalt ikke er i aftaler mellem to private personer.

Internetauktionsfirmaet indbragte sagen for Højesteret, men trak ankesagen tilbage, hvorfor Sø- og Handelsrettens dom står ved magt.

I dommen fra 2009 fandt Sø- og Handelsretten endvidere, at virksomheden havde handlet i strid med god markedsføringsskik dels ved at undlade at give køberne oplysning om, at der generelt er fortrydelsesret ved internethandler - også når sælgeren er forbruger - dels ved at ikke at have sikret, at erhvervsdrivende sælgere oplyste om fortrydelsesretten.

For Højesteret havde Forbrugerombudsmanden yderligere nedlagt påstand om, at internetauktionsfirmaet skulle føre kontrol med og sikre, at sælgere, der er erhvervsdrivende, overholder deres pligt til at give oplysninger om fortrydelsesretten, og at virksomheden skal videreformidle forbrugerens ønske om at bruge sin fortrydelsesret til sælgeren. Dette accepterede internetauktionsfirmaet.