Afgørelse

Sagsnummer
20/01439

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 16
  • Lov om finansiel virksomhed
  • 43

Forbrugeres og gældsrådgiveres adgang til lånevilkår og basale låneoplysninger

Forbrugere har ret til at få udleveret lånevilkår og basale låneoplysninger, og det gælder også, når forbrugeren henvender sig via en gældsrådgiver med fuldmagt.