Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/11398

Lovgivning

  • 3
  • 12a
  • 12
  • 18
  • 25

Fortrydelsesret og oplysningspligt ved formidlingsaftaler samt indhentelse af samtykke til bortfald af fortrydelsesret

En virksomhed, der var formidler mellem bilforhandlere og forbrugere skulle tydeligt oplyse forbrugerne om, at de indgår en aftale ved at sende oplysninger til virksomheden, og at forbrugeren i visse tilfælde pålægges en betaling for formidlingen. Et samtykke til bortfald af fortrydelsesretten kan ikke indhentes ved forbrugernes accept af en hjemmesides vilkår.

En virksomhed, der ønskede at oprette en hjemmeside med formidling af biler mellem bilforhandlere og forbrugere, anmodede Forbrugerombudsmanden om at tage stilling til om virksomhedens vilkår om bortfald af fortrydelsesret for formidlingsydelsen var lovlig.

Hjemmesiden gav forbrugere mulighed for at sammenligne biler bl.a. på baggrund af en række parametre såsom bilmodel, ekstraudstyr mv. og anmode om tilbud på den ønskede model. På baggrund af parametrene ville virksomheden indhente tilbud fra bilforhandlere på den valgte bilmodel.

Forbrugeren skulle oprette en brugerprofil for at få adgang til hjemmesidens indhold. Ved oprettelse af brugerprofilen skulle brugeren acceptere brugervilkårene. Af brugervilkårene fremgik det, at der var indgået en ”bindende købsaftale”, hvis brugeren accepterede et tilbud på hjemmesiden, og at denne aftale ikke kunne fortrydes af forbrugeren. Vilkåret skulle forstås sådan, at forbrugeren ved at acceptere et tilbud indgik en formidlingsaftale med virksomheden.

Endvidere fremgik det, at bilforhandleren efterfølgende ville sørge for at hjemtage bilmodellen med henblik på indgåelse af et ”endeligt køb” ved underskrivelse af en slutseddel mellem forbrugeren og bilforhandleren.

Endelig fremgik det af vilkårene, at hvis formidlingsaftalen ikke førte til et endeligt køb, blev forbrugeren pålagt at betale et gebyr på 250 kr. til virksomheden.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at vilkåret var uklart formuleret, da det ikke fremgik klart og tydeligt, at forbrugeren indgik en formidlingsaftale ved at indsende sine ønsker til virksomheden.

Om gebyret på 250 kr. udtalte Forbrugerombudsmanden, at man anså dette gebyr som en betaling for formidlingstjenesten, og at der ikke er noget til hinder for, at en formidlingsaftale, der medfører et endeligt køb, kan være gratis for forbrugeren, hvorimod der skal betales for formidlingen, hvis denne ikke fører til en endelig aftale. Det skal dog klart og tydeligt fremgå af hjemmesiden, at forbrugeren ved at indsende sine ønsker indgår en aftale, så markedsføringen ikke vildleder forbrugerne i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden gjorde endvidere virksomheden opmærksom på, at når en virksomhed opfordrer forbrugere til at købe en vare eller en tjenesteydelse, skal virksomheden give en række oplysninger om bl.a. varens/tjenesteydelsens væsentligste karakteristika og forhold vedrørende betaling, levering og gennemførelse af aftalen, fortrydelsesret og om prisen, jf. markedsføringslovens § 12 a, stk. 1. Hvis prisen ikke kan beregnes på forhånd, angives den måde, hvorpå prisen beregnes.

Når en aftale indgås elektronisk, og forbrugeren skal betale for varen/tjenesteydelsen, skal det klart og tydeligt være angivet på dét sted, hvor bestillingen afgives, at forbrugeren skal betale for tjenesteydelsen, jf. forbrugeraftalelovens § 12. Det gælder også, selvom forbrugeren ikke i alle tilfælde pålægges at betale. Før forbrugeren afgiver sin bestilling, skal han/hun også tydeligt og i fremhævet form oplyses om bl.a. tjenesteydelsens pris. Forbrugeren kan ikke opkræves en betaling, hvis ikke dette er overholdt.

Om virksomhedens vilkår om bortfald af fortrydelsesret udtalte Forbrugerombudsmanden, at forbrugere normalt har 14 dages fortrydelsesret, når de handler over internettet. Det gælder også for tjenesteydelser, herunder formidlingstjenester.

Hvis leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes med forbrugerens forudgående, udtrykkelige samtykke til og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført, bortfalder forbrugerens fortrydelsesret, når tjenesteydelsen er fuldt udført, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2. Virksomheden skal derfor indhente forbrugerens samtykke og anerkendelse, før virksomheden påbegynder leveringen af tjenesteydelsen.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke til bortfald af fortrydelsesretten ikke kan indhentes ved forbrugerens accept af en hjemmesides brugervilkår. Derudover var det uklart formuleret, at forbrugerens fortrydelsesret bortfaldt, på det tidspunkt han/hun indsendte sine oplysninger til virksomheden. Forbrugerne kunne derfor ikke anses for at have givet afkald på deres fortrydelsesret.