Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/02501

Lovgivning

  • 3

Vildledende konkurrence på nettet

Tilbud om deltagelse i en konkurrence og modtagelse af 7 dages ”prøve-adgang” til en tjeneste var reelt et tilbud om indgåelse af en abonnementsaftale

En erhvervsdrivende udbød en konkurrence på nettet, hvor det med store bogstaver var anført: ”Vind 1.000 kr. til [navnet på en større dansk butikskæde].” Med lidt mindre bogstaver var det anført ”alle deltagere modtager 100 kr. gavekort til [butikskædens navn] og samtidig 7 dages prøve-adgang til [en tjeneste udbudt af den erhvervsdrivende].”

Herefter skulle deltagere udfylde navn, adresse, køn, telefonnummer, e-mail mv.

Nedenunder var det med ganske små bogstaver, midt i en tekst, der omtalte gavekortet mv., anført, at prøveabonnementet løb videre til en pris af 295 kr. pr. måned, når prøveperioden var udløbet.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at brug af udtrykkene ”prøve-medlemskab”, ”prøveadgang” og lignende, i sig selv skaber en forventning hos forbrugeren om, at der ikke indgås en løbende aftale, idet en prøveperiode normalt betyder, at forbrugeren kan prøve en vare eller tjeneste, inden han eller hun beslutter, om der skal indgås en aftale.

På den baggrund og under henvisning til den grafiske opsætning af tilbuddet, og det forhold, at det ikke var tydeligt oplyst, at forbrugeren samtidig indgik en abonnementsaftale, fandt Forbrugerombudsmanden, at annoncen var vildledende efter markedsføringslovens § 3

Den erhvervsdrivende ændrede straks sin markedsføring og tilbagebetalte vederlaget til de kunder, der ikke havde bemærket, at de samtidig med deltagelse i konkurrencen havde indgået en abonnementsaftale.