Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/07140

Lovgivning

  • 1
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 9 16

Krav om at kontonummer oplyses over telefonen

Forbrugerombudsmanden fandt det i strid med god markedsføringsskik, da et alarmselskab krævede, at en forbruger skulle give sine kontooplysninger over telefonen til brug for tilmelding til betalingsservice.

En forbruger ønskede at overtage alarmabonnementet i det hus, hun lige havde købt. Alarmselskabet ringede forbrugeren op, og under samtalen bad alarmselskabet forbrugeren oplyse sit kontonummer. Forbrugeren ønskede ikke at give den oplysning over telefonen. Alarmselskabet afviste til gengæld forbrugerens ønske om i stedet at få et brev eller en faktura.

Henset til at alarmselskabet, ifølge oplysningskravene i forbrugeraftalelovens § 11, alligevel skulle give forbrugeren en række oplysninger på varigt medie, fandt Forbrugerombudsmanden, at alarmselskabets afvisning af forbrugerens ønske om et brev eller en faktura ikke var sagligt begrundet, og dermed var kravet i strid med god markedsføringsskik.