Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1110/5-404

Lovgivning

  • 15
  • 1

Tilslutning til antenne-/kabel-tv (tv-programpakker) - negativ aftalebinding

Tilslutning til antenne-/kabel-tv (tv-programpakker) - negativ aftalebinding

Forbrugerombudsmanden har over for en udbyder af tv-programpakker påtalt, at selskabet i forbindelse med markedsføring af tv-programpakker over for et boligselskab har anvendt negativ aftalebinding.

Konceptet indebar, at såfremt den enkelte lejer ikke selv aktivt frameldte sig en tilbudt tv-programpakke, var lejeren forpligtet til at betale for den dyreste pakke. En sådan kontraktpraksis er i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden præciserede ligeledes, at såfremt der ikke forelå en udtrykkelig aftale med den enkelte lejer/beboer om betaling af gebyr, kan der ikke opkræves gebyr af lejerne, hvis de ikke ønsker at tilslutte til en tv-programpakke.

Udbyderen af tv-programpakker havde meddelt lejerne i boligselskabet, at der (med boligselskabet) var indgået aftale om, at alle lejligheder skulle have en tv-tilslutning med minimum tv-programpakke 1 (den mindste).  Samtidig var udleveret et ”pakkevalgskort”, og det var meddelt lejerne, at hvis pakkevalgkortet ikke blev returneret, ville det blive betragtet som at beboeren ønskede pakke 3 (den største). Såfremt beboeren ikke ønskede tv-pakken, skulle der betales et gebyr for at holde stikket lukket.

Udbyderen af tv-programpakker beklagede, at man ikke i første omgang havde tilbudt lejeren den lille tv-programpakke, og meddelte, at man ville tage kontakt til boligselskabets beboere for at få ordnet eventuelle misforståelser. Lejere vil heller ikke blive opkrævet gebyr, hvis de ikke ønskede tilvalg af udbyderen af tv-programpakkernes tv-programpakker.

For så vidt angår selskabets generelle markedsføring af tv-programpakker, præciserede Forbrugerombudsmanden, at brug af negativ aftalebinding ved lejeres tilslutning til tv-programpakker i aftaler, som måtte blive indgået mellem udbyderen af tv-programpakker og boligselskaber eller boligforeninger om tilslutning til selskabets produktpakker, må anses for at være i strid med god markedsføringsskik, medmindre der foreligger en lovlig beslutning eller aftale om tilslutning mellem boligselskabet/boligforeningen og lejerne. En vurdering af aftaleforholdet mellem boligselskab og lejere er dog ikke reguleret af markedsføringsloven.