Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1993-202/5-34

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Beregning af indfrielsesbeløbet på et pantebrev

Atypiske indfrielsesvilkår om beregningen af den kapitaliserede værdi skulle fremgå klart og tydeligt af indfrielsesbestemmelsen i såvel pantebrevet som vilkårene.