Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/06832

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Kreditaftalelovens anvendelse ved ændringer i aftalen

Hvis en vederlagsfri låne- eller kreditaftale ændres, så der fremover skal betales en kontorente på 1,25 % pr. måned, vil dette indebære, at aftalen kommer ind under kreditaftalelovens regulering. Kunden skal derfor informeres om de nye vilkår m.v., jf. kreditaftalelovens oplysningsforpligtelser, inden aftalen (atter) kan træde i kraft.

Hvis en vederlagsfri låne- eller kreditaftale ændres, så der fremover skal betales en kontorente på 1,25 % pr. måned, vil dette indebære, at aftalen kommer ind under kreditaftalelovens regulering. Kunden skal derfor informeres om de nye vilkår m.v., jf. kreditaftalelovens oplysningsforpligtelser, inden aftalen (atter) kan træde i kraft. En kreditgiver spurgte, om Forbrugerombudsmanden fandt et givent kreditforhold omfattet af kreditaftaleloven. Det var oplyst, at kreditten var knyttet til et betalingskort, og at kunden ved aftaleindgåelsen tildeltes et kreditmaksimum, som kunne variere mellem 3.000 kr. til 5.000 kr. baseret på en kreditvurdering.

Hvis ikke andet blev aftalt, blev kunden faktureret månedligt (sjette sidste arbejdsdag i måneden), og saldoen forfaldt til betaling den første hverdag i den efterfølgende måned. Kredittiden var således på op til 35-36 dage. Udstedelse af kortet krævede, at kunden enten tilmeldte sig Betalingsservice eller e-Boks med henblik på at modtage faktura i e-Boks. Betaling via Betalingsservice medførte en opkrævningsafgift på 5,50 kr. ved hver faktura uanset beløb. Kundens betaling via netbank på baggrund af en e-Boks faktura medførte ingen opkrævningsafgift. Kunden blev ikke opkrævet renter eller gebyrer ved disse to betalingsformer.

Hvis kunden af egen drift efterfølgende afmeldte enten Betalingsservice eller e-Boks ville kreditgiver fremsende en fysisk faktura til kunden. Faktureringen ville ske på samme tidspunkt som anført ovenfor, men fakturaen ville blive påført en kontorente, som ville udgøre 1,25 % af månedens køb samt en opkrævningsafgift på 11 kr.

Hertil bemærkede Forbrugerombudsmanden, at det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at den kredit, som er baseret på, at der sker en indfrielse af hele saldoen inden for 35-36 dage, og hvor der alene betales en opkrævningsafgift ved benyttelsen af Betalingsservice, må anses for omfattet af undtagelsen i § 3, stk. 1, nr. 2. Udgiften må efter Forbrugerombudsmandens opfattelse anses for ubetydelig.

Endelig tilkendegav Forbrugerombudsmanden, at såfremt aftalen ændres enten ved kundens afmelding af Betalingsservice eller e-Boks, bl.a. med den virkning, at der fremover skal betales en kontorente på 1,25 % pr. måned, vil det indebære, at aftalen kommer ind under kreditaftalelovens regulering. Kunden vil derfor skulle informeres om de nye vilkår m.v., jf. kreditaftalelovens oplysningsforpligtelser, inden aftalen (atter) kan træde i kraft.