Afgørelse

Sagsnummer
18/06028

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven
  • 3, stk. 1
  • 4

Kreditværdighedsvurdering skal tage udgangspunkt i forbrugerens individuelle økonomiske forhold

En forbrugslånsvirksomhed bevilgede lån alene på grundlag af nogle standardforudsætninger om beregning af forbrugeres rådighedsbeløb, og i flere tilfælde havde forbrugere fået lån, selvom de havde færre frie midler til rådighed end personer under gældssanering.

En forbrugslånsvirksomhed bevilgede lån uden forinden at have indhentet oplysninger om forbrugernes løbende faste udgifter, herunder udgifter til betaling af anden forbrugslånsgæld. I stedet anvendte virksomheden en standardregel til beregning forbrugerens rådighedsbeløb, medmindre forbrugeren selv havde oplyst et lavere rådighedsbeløb.

En sådan standardregel tog ikke udgangspunkt i den enkelte forbrugers individuelle økonomiske forhold, og det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomheden havde overtrådt kreditaftalelovens § 7 c, stk. 1. Endvidere var det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1, når standardberegningsmetoden førte til bevilling af lån, hvorefter forbrugernes månedlige rådighedsbeløb blev væsentligt lavere end for personer under gældssanering.

Virksomheden afviste at give tilsagn, og Forbrugerombudsmanden orienterede Finanstilsynet om sagen, da forbrugslånsvirksomhed nu kræver tilladelse, jf. lov om forbrugslånsvirksomhed.