Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Afgrænsningen mellem fritstående lån og kreditformidlingsaftaler

Notat om afgrænsningen mellem fritstående lån og kreditformidlingsaftaler mellem detailhandlere og finansieringsselskaber, herunder gennemgang af rets- og nævnspraksis på området.