Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/07730

Lovgivning

  • 14a

Oplysninger om ÅOP manglede i kredittilbud

Indskærpelse til udbyder af øjenkirurgiske behandlinger om overholdelse af reglerne i markedsføringslovens § 14 a om markedsføring af kreditaftaler.

En udbyder af øjenkirurgiske behandlinger tilbød i tilknytning til behandlingerne forskellige kreditmuligheder. Disse kreditmuligheder blev markedsført på den erhvervsdrivendes hjemmeside med oplysning om renten, etableringsafgiften og den månedlige faktureringsafgift.

Oplysningen om de årlige omkostninger i procent (ÅOP) blev imidlertid ikke givet i umiddelbar tilknytning til disse kreditoplysninger. De årlige omkostninger i procent fremgik alene af de generelle vilkår for finansieringsløsningerne, som der blev linket til i annoncen.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at oplysningen om de årlige omkostninger i procent skulle gives i umiddelbar tilknytning til de øvrige kreditoplysninger.

Den erhvervsdrivende ændrede herefter hjemmesiden i overensstemmelse hermed, således at de årlige omkostninger i procent blev oplyst for hvert enkelt finansierings- og behandlingstilbud i umiddelbar tilknytning til de øvrige kreditoplysninger.

Forbrugerombudsmanden besluttede på denne baggrund at afslutte sagen med en indskærpelse af reglerne i markedsføringslovens § 14 a over for den erhvervsdrivende.