Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/01275

Lovgivning

  • 14
  • 14a

Oplysninger ved markedsføring af kreditaftaler

Gennemførelsen af det nye forbrugerkreditdirektiv har medført, at der er blevet indsat en ny § 14a i markedsføringsloven. Bestemmelsen regulerer, hvilke oplysninger der skal gives ved enhver markedsføring af kreditaftaler, når der er angivet en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med kreditten.