Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/13671

Lovgivning

  • 14a

Markedsføring af kreditter skal vise alle lovpligtige kreditoplysninger på fremtrædende måde

En bilimportør markedsførte den månedlige ydelse ved finansieret køb af sine bilmodeller uden at give samtlige lovpligtige kreditoplysninger på fremtrædende måde. Derfor måtte bilimportøren betale en bøde på 100.000 kr.

En avisannonce blev bragt flere gange i landsdækkende aviser og var efter Forbrugerombudsmandens vurdering i strid med markedsføringslovens § 14 a af to grunde.

For det første indeholdt reklamen ikke oplysning om kontantprisen på bilen, således som krævet i § 14 a, stk. 2, nr. 5.

For det andet var de øvrige lovpligtige kreditoplysninger ikke givet i reklamen på tilstrækkelig klar, tydelig og fremtrædende måde. Dels fordi kreditoplysningerne var skrevet med meget lille tekststørrelse under en rød ”afslutningsstreg”, dels fordi kreditoplysningerne stod sammen med andre oplysninger – herunder miljøoplysningerne.

Derudover havde bilimportøren på forsiden af sin hjemmeside og på to undersider reklameret for, hvad det ville koste pr. måned at låne penge til køb af bestemte bilmodeller. Men de øvrige lovpligtige kreditoplysninger var kun vist nederst på de to undersider efter en reklamefilm. Desuden manglede oplysningen om de samlede kreditomkostninger helt.

Forbrugerombudsmanden fandt, at markedsføringen på hjemmesiden var i strid med markedsføringslovens § 14 a, fordi de lovpligtige kreditoplysninger ikke var givet samlet på det sted, hvor der første gang blev markedsført en rentesats eller omkostning ved kreditten.
Det er ikke tilladt, at give nogle af kreditoplysningerne et-klik-væk eller vise oplysningerne allernederst på en side efter en række andre oplysninger.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte bilimportøren, der erkendte forholdene og betalte en bøde på 100.000 kr. udenretligt.