Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/10784

Lovgivning

  • 3
  • 14a
  • 13

Forhåndsbesked vedr. online markedsføring af privatleasingaftale

Det var egnet til at vildlede forbrugerne kun at annoncere med den månedlige leasingydelse, mens andre væsentlige oplysninger om fx samlet pris og bindingsperiode ikke fremgik direkte af markedsføringen.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om markedsføringen af en privatleasingaftale var i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens §§ 13 og 14 a. Markedsføringen bestod af annoncer på Facebook, Google AdWords og onlinebannere. Annoncerne var udformet, så forbrugere skulle klikke på et link i annoncerne for at se en ’landingpage’ med væsentlige betingelser og vilkår for leasingaftalen.

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at markedsføringslovens § 14 a kun gælder for de kreditaftaler, som er omfattet af kreditaftaleloven. Da der efter det oplyste, er tale om en leasingaftale, hvor der ikke er fastsat en pligt til at købe bilen, hverken i leasingaftalen eller i en anden separat aftale, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at § 14 a ikke finder anvendelse på markedsføringen.

Endvidere er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en vurdering af markedsføringen alene skal foretages efter markedsføringslovens § 3, da § 13 foreslås ophævet i forbindelse med indførelsen af den kommende nye markedsføringslov.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var annonceringen med den månedlige ydelse for at lease bilen egnet til at vildlede forbrugerne, fordi forbrugerne kun ved at klikke på linket i annoncerne kunne se, at der i leasingaftalen også var vilkår om fx en førstegangsbetaling og en bindingsperiode.